Ragnar Andersens internettsider

 

Aktuell kommentar

 

 

Er utydelighet blitt Den norske kirkes varemerke? (2011)

 

Hvor ble fred og enighet av? (2012)

 

Hvem er Gud? (2012)

 

Vern om livet: Gi meg et fast punkt! (2013)

 

Etikk i krise. Og: Vekk fra glasshuset! (2013)

 

- Samvittighetens bud er viktigere (2014)

 

Bibel og naturvitenskap (2014)

 

Når naturen kommer i ulage (2014)

 

Samvittighetsutvalget (2015)

 

600 000 overlagte drap – og mange flere (2015)

 

Opprør mot Skriften splitter kirken (2016)

 

Samvittighet og samfunn (2016)

 

Luther om en kristens frihet (2017)

 

Jødene – Messias’ egen ætt (2018)

 

Kropp i kropp (2018)