Ragnar Andersens internettsider

 

NEI TIL P-PILLENE

 

Av sokneprest Ragnar Andersen

 

Ifølge pressen har flere privatklinikker, deriblant en som tilhører Røde Kors, søkt om tillatelse til å medvirke til kunstig befruktning, mens Den norske lægeforening såvidt jeg skjønner, prøver å fjerne frykten for p-piller. Kristne mennesker skulle tale mot begge deler som med én munn. For prøverørsbefruktningen er et gigantisk lotterispill med menneskeliv, hvor de aller fleste dør, og alle typer p-piller kan virke som tidlig-abort-midler. I mange sammenhenger i abort-kampen har jeg prøvd å advare mot slike ting, og min erfaring tyder på at uvitenheten er stor blant folk. La meg særlig si noe om p-pillene.

 

Med tidlig-abort-midler mener jeg midler som lar befruktning finne sted, et nytt individ blir altså skapt, men dette lille medmennesket hindres i å feste seg i livmoren og fortsette sin vekst og utvikling der, dvs. at det dør. Det er utbredt enighet om at spiralene virker på denne måten. Fagfolk vet også at p-pillene kan virke slik, men folk flest synes å tro at p-piller alltid og bare hindrer eggløsningen. Det stemmer ikke, og så kan denne andre mekanismen komme inn, som faktisk betyr at det nye individet dør. Og dessverre kan alle typer p-piller virke slik. Det ser ut til at dette som regel forties i den informasjon som vanligvis blir gitt. Men det er ikke så vanskelig å finne litteratur som opplyser om saken, for eksempel "Norsk legemiddelhåndbok 1988-89 for helsepersonell", s. 496ff, og i en nyere utgave av "felleskatalogen" har jeg konstatert at påvirkning av endometriet (livmorslimhinnen) med redusert mulighet for nidasjon (implantasjon) er oppført som egenskap ved samtlige p-piller, enten det nå er kombinasjonspiller med faste kombinasjoner, sekvenspreparater eller minipiller.

 

Ved regelmessig bruk av p-piller kan vi anslå antallet fosterdrap til 20 000 pr. år pr. 100 000 kvinner som bruker pillen, og ved spiral fem ganger så mange! Jeg bygger her på en kjent amerikansk handbok i abortkampen av Dr. & Mrs. J. C. Willke: "Abortion - Questions & Answers", Cincinnati, Ohio, rev. 1991, s. 234.

 

Vi hører jo også om utvikling av nye midler med det vi kan kalle tidlig-abort-virkning. Ut fra det 5. bud, Du skal ikke slå ihjel, må vi si klart nei til spiraler og p-piller og nye midler som virker eller kan virke som tidlig-abort-midler. Det er ingen løsning å erstatte kirurgisk fosterdrap med kjemisk fosterdrap. "Vi bekjemper abort ved hjelp av adopsjon," fortalte mor Teresa fra det fattige Calcutta. Ja, slik kan abortproblemet og barnløshetsproblemet bringes sammen. Adopsjon skal være den nødløsning som våre motstandere vil at abort skal være. Og adopsjon, ikke umenneskelige befruktningsmetoder, skal være løsning på barnløshetsproblemet. Det er en livsbejaende løsning på barnets premisser.