Ragnar Andersens internettsider

 

Det finnes et alternativ, biskop!

 

 

Enten Sturla Stålsett med sitt kjør for felles ekteskapsliturgi får det som han vil eller ikke, har Åpen folkekirke nå fått hele bispekollegiet med på å lyse det nye synet ”i kull og kjønn” med det klassiske. Den mindre liberale delen av bispemøtet burde ha ”stålsatt” seg, men de har gått i fella. De går inn for en mellomløsning med plass for både sannheten og løgnen, men det finnes ingen slik løsning. For ingen kan velsigne det Gud uttrykkelig forbyr.

 

Biskop Halvor Nordhaug spør i ”Dagen” 6. november hva alternativet er. Alternativet må være å bekjenne seg til Guds ord og erkjenne at kirken er splittet. Det er mye en mann i et bispeembete kan gjøre. Jeg skal helt enkelt peke på noe, idet jeg her holder meg til denne ene saken.

 

I bispemøtet kan han fastholde at homoseksuell omgang er synd, og at aksept av homoseksuell omgang splitter kirken. Han bryter derfor prekestol- og alterfellesskap med biskoper og prester som står for det liberale synet.

 

Som medlem av bispedømmerådet er han imot å tilsette søkere som står for det liberale synet. Han kan ikke ordinere eller vigsle til tjenester kandidater som står for dette, og han kan ikke gi kallsbrev eller tjenestebrev til nytilsatte med et slikt syn.

Under visitasene kan han tale klart om hva Bibelen lærer om seksuelt samliv og viser til rett kristen omsorg for mennesker som sliter med dragning mot sitt eget kjønn. Er det noen som lærer annerledes i hans bispedømme, tillyser han bibeltimer i kirken på stedet og underviser ut fra Skriften.

 

Om han slik og på andre måter bekjenner fra sak til sak, kan han kanskje bli avsatt etter hvert. Det må han også være rede til.

 

 

Tune, 07. november AD 2015

Ragnar Andersen, PhD

tidligere sokneprest