Ragnar Andersens internettsider

 

Oversikt over en del av Ragnar Andersens publiserte arbeider

 

Læren om loven hos apostelen Paulus. Artikkel i heftet Evangelium og forpliktelse, Skrivestua Menighetsfakultetet, 1973, ca. 17 s. (Merk: Mange "trykk"feil.)

 

Med Guds løfter. Brevkurs til fedrehistorien i 1. Mosebok med gjennomgåelse av endel utvalgte tekster (54 s.), 1973.

 

Ansvar i verdenssamfunnet. Artikkel i boka Bibelen, troen og livet, Oslo 1976 (utkom ved 60-års-jubileet for Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo), s. 120-137.

 

Nattverden og barna. Artikkel i boka Nattverden i menighetens liv (Den norske kirkes presteforenings "studiebibliotek"), 1978, s. 193 - 209.

 

Johannes 6. Artikkel i boka Barn og nattverd (Den norske kirkes presteforenings "studiebibliotek"), 1981, s. 32-35. Tolkningshistorie og eksegetiske betraktninger til Joh. 6,51ff.

 

Den som tror, har evig liv. Artikkel i Tidsskrift for teologi og kirke, 1982, hefte 3, s. 185-201. Johanneisk bibelteologi.

 

45 tekstgjennomgåelser i Luthersk kirketidende 1977-87.

 

Tekstgjennomgåelser i heftet Hva er da et menneske? (utgitt av For livsrett og menneskeverd og Foreningen for bibel og bekjennelse 1993). Til flg. tekster: 1 Mos. 5,1b-2; 2. Mos. 20,13; Luk. 1,39-45; Luk. 10,25-37.

 

Olav Trygvason og kristningen. I bilag til avisa Dagen 26. mai 1995, s. 17-19. Også utlagt på mine internettsider.

 

Jesu mor i romerkirken og i Bibelen. Kronikk i avisa Dagen 20., 22. og 23. mai 1998. Også utlagt på mine internettsider.

 

Tekstgjennomgåelser omtrent annenhver uke i avisa Dagen 04. desember 1995 - 01. november 1999 (som regel til tre tekster hver gang). Delvis utlagt på mine internettsider.

 

Abortkamp før og nå. Kronikk i avisa Dagen 13., 14. og 15. mars 2000. En eldre versjon utlagt på mine internettsider.

 

Concordia Ecclesiae. En undersøkelse av spenning og sammenheng i Philipp Melanchthons teologi og innsats for kirkelig enhet, særlig i 1527-1530. Avhandling for graden Philosophiae Doctor (PhD), Menighetsfakultetet 2011 (disputasversjon opptrykt)

 

Hvordan er teologi mulig? Kronikk i avisa Dagen 31. desember 2013 og 02. januar 2014 (Skriftens klarhet gjør teologi mulig). Også utlagt på mine internettsider: Del 1 Del 2

 

De to skal være ett. Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte.

Bok utgitt av Foreningen for bibel og bekjennelse 2014 (FBBs skriftserie nr. 2)

 

The Elihu Speeches: Their Place and Sense in the Book of Job. Artikkel i Tyndale Bulletin 66.1 (2015), s. 75-94

 

Concordia Ecclesiae: An Inquiry into Tension and Coherence in Philipp Melanchthon’s Theology and Efforts for Ecclesiastical Unity, Especially in 1527-1530

LIT Verlag, 2016

Revidert engelsk versjon av doktoravhandlingen min

 

Bibelen er klar og tilstrekkelig. Artikkel i boka Guds ord det er vårt arvegods, Oslo 2017 (Konrad Fjell red.), s. 156-167

 

FBB som sekundant i kampen for det ufødte liv. Artikkel i boka Klassisk tro kirke i endring, Efrem forlag 2019 (Eirik Kornelius Garnes-Lunde og Boe Johannes Hermansen red.), s. 135-158