Ragnar Andersens internettsider

 

Reformasjonen

 

Der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Det lutherske kirkebegrepet i 1530 og 2010.

 

 

Med kall fra Gud og menigheten. Allmennt prestedømme og kirkelig embete i 1523 og 2010.

 

 

Concordia Ecclesiae. En undersøkelse av spenning og sammenheng i Philipp Melanchthons teologi og innsats for kirkelig enhet, særlig i 1527-1530. Avhandling for graden Philosophiae Doctor (PhD), Menighetsfakultetet 2011 (disputasversjon opptrykt)

 

Presentasjon av avhandlingen (norsk / English / deutsch): Sammendrag – Summary – Zusammenfassung

 

 

Det ekklesiologiske grunnlaget for Den augsburgske bekjennelsen som økumenisk dokument (Prøveforelesning - oppgitt emne - for doktorgraden 2011)

 

 

Luther og Melanchthon - radarpar eller rivaler? (Trykket i bladet ”Underveis”, 2012)

 

 

Luthers teologiske erkjennelsesprinsipp (2013)

 

 

Luther eller Melanchthon? Bokmelding på fbb.nu (2015)

 

 

Concordia Ecclesiae: An Inquiry into Tension and Coherence in Philipp Melanchthon’s Theology and Efforts for Ecclesiastical Unity, Especially in 1527-1530

LIT Verlag, 2016

Revidert engelsk versjon av doktoravhandlingen min

 

 

Bli kjent med Philipp Melanchthon! (2017)

 

 

Luther om en kristens frihet (2017)

 

 

Bokmelding på fbb.nu (2017) av

The Wittenberg Reformation (1545)

Translated by John R. Stephenson

with

The Household of God: Observations on “Church” in the New Testament and the City of Ephesus

by Thomas M. Winger

 

 

Jødene – Messias’ egen ætt

Om Luther og jødene (2018)

 

 

Bokmelding på fbb.nu (2019) av

Werner Klän und Bernd Oberdorfer (Hrsg.),

Bekenntnisbildung und Bekenntnisbindung: Bestimmung und Geltung von abgeleiteten Grundsätzen im Normengefüge lutherischer Kirchen

 

 

Bokmelding på fbb.nu (2020) av

Jobst Schöne, Luthers Bekenntnis vom Altarsakrament

 

 

Den augsburgske bekjennelse i 1530 og i 2022