Ragnar Andersens internettsider

 

Foredrag

Den som tror, har evig liv

En grunnsetning i Johannesevangeliet (1994)

 

Abortkamp før og nå (1994)

 

Livsrett og menneskeverd (1994)

 

Den første trosartikkel i forkynnelsen (2000)

 

The Church of Christ According to The Gospel of Matthew

(2007)

 

Å leve som kristen i et etterkristent samfunn (2008)

 

Fra løse tanketråder til et evangelisk syn på Israel (2009)

 

Det sekulære samfunn utfordrer kristen oppseding (2010)

 

Vi sammenlikner Norsk Bibel og Bibel 2011 (2014)

 

Bibel og naturvitenskap: Den første trosartikkel i dag (2014)

 

Jesu oppstandelse som historisk kjensgjerning (2015)

 

Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere (2015)

 

Hauges kristendom, brytninger etter hans tid

og hva som med rette kan kalles haugianisme (et manuskript lengre enn foredraget, 2017)

 

Luthersk bekjennelse i dag (2017)

 

Børre Knudsens tenkning om staten og om kirken (2018)