Ragnar Andersens internettsider

 

Tekstgjennomgåelser

Over: Fra Gennesaretsjøen

 

 

Her kan du lese tekstgjennomgåelser til dager i kirkeåret. De er skrevet for avisa "Dagen", Bergen, men kan være revidert/endret her. Fra og med kirkeåret 1995-96 til og med kirkeåret 1998-99 har prestene Jan Bygstad og Ragnar Andersen delt oppgaven å skrive tekstgjennomgåelser i "Dagen".

 

Kirkeåret 1998-99

 

Alle helgens dag 1999: Jes. 49,8-10(11); Matt. 5,1-12; Joh. åp. 7,9-17

 

22. søndag etter pinse 1999: 2Mos. 3,11-15; Joh. 12,44-50; Apg. 17,22-32

 

20. søndag etter pinse 1999: 1Mos. 15,1-6; Mark. 2,1-12; Ef. 4,22-28

 

18. søndag etter pinse 1999: Jes. 1,12-17; Mark. 2,18-28; Rom. 14,1-8

 

16. søndag etter pinse 1999: 1Kong. 17,8-16; Matt. 6,24-34; Gal. 5,25 - 6,5

 

14. søndag etter pinse 1999: 3Mos. 19,16-18; Luk. 10,25-37; 1Joh. 4,7-10

 

12. søndag etter pinse 1999: Jes.2,12-17; Luk. 18,9-14; Rom. 3,21-26

 

10. søndag etter pinse 1999: Ordspr. 2,1.6; Matt. 25,14-30; 1Kor. 3,10-17

 

8. søndag etter pinse 1999: Salme147,1-11; Mark. 8,1-9; 2Kor. 9,8-12

 

6. søndag etter pinse 1999: 1Mos. 12,1-4a; Luk. 5,1-11; 1Tim. 1,12-17

 

4. søndag etter pinse 1999: Mi. 7,18-19; Luk. 15,1-10; Ef. 2,1-10

 

2. søndag etter pinse 1999: 5Mos. 15,7-8.10-11; Luk. 16,19-31; 1Joh. 3,13-18

 

Pinsedag og 2. pinsedag 1999: Joh. 14,23-29; Apg. 2,1-11; Joh. 3,16-21

 

6. søndag etter påske 1999: Hag. 2,3-9; Joh. 15,26 - 16,4a; 1Pet. 4,7-11

 

5. søndag etter påske 1999: Jer. 29,11-14a; Joh. 16,23b-28; Ef. 3,14-21

 

3. søndag etter påske 1999: Jes. 43,16-19; Joh. 16,16-22; Hebr. 13,12-16

 

1. søndag etter påske 1999: Jes. 43,10-13; Joh. 20,19-31; 1Kor. 15,53-57

 

Skjærtorsdag og langfredag 1999: Joh. 6,52-65; Luk. 22,39 - 23,46

 

Marias budskaps dag 1999: Jes. 7,10-14; Luk. 1,26-38; Rom. 8,1-4

 

3. søndag i faste 1999: Sak. 12,10; Luk. 11,14-28; Ef. 5,1-2.8-11

 

1. søndag i faste 1999: 1Mos. 2,8-9 og 3,1-19; Matt. 4,1-11; Hebr. 4,14-16

 

Kristi forklarelsesdag 1999: 2Mos. 34,27-35; Matt. 17.1-9; Joh. åp. 1,9-18

 

Vingårdssøndagen 1999: 1Sam. 16,1.4-13; Matt. 20,1-16; 1Kor. 9,24-27

 

2. søndag etter Kristi åpenbarings dag 1999: 2Mos. 33,18-23; Joh. 2,1-11; Tit. 2,11-14

 

Kristi åpenbarings dag 1999: Jes. 60,1-6; Matt. 2,1-12; Ef. 3,1-6

 

Julekvelden, Juledag og 2. juledag 1998: Luk. 2,1-14; Joh. 1,1-14; Matt. 10,17-22

 

4. søndag i advent 1998: Jes. 52,7-10; Joh. 1,19-27; Fil. 4,4-7

 

2. søndag i advent 1998: Mal. 3,17 - 4,2a; Luk. 21,25-33; Rom. 15,4-7

 

 

Kirkeåret 1997-98

 

Siste søndag i kirkeåret 1998: Jes. 51,11-15; Matt. 25,1-13; Joh. åp. 22,12-17

 

24. søndag etter pinse 1998: Jer. 29,4-7; Mark. 12,41-44; Rom. 13,7f

 

Bots- og bededag 1998: Jes. 55,6f; Luk. 13,23-30; Gal. 6,7-10

 

20. søndag etter pinse 1998: 1Mos. 9,8-17; Joh. 9,1-7.35b-38; Hebr. 11,1-4.7-10

 

18. søndag etter pinse 1998: Jer. 6,16-20; Joh. 8,31-36; Gal. 5,1-6

 

16. søndag etter pinse 1998: 5Mos. 4,29-31; Luk. 10,38-42; Fil. 4,10-13

 

14. søndag etter pinse 1998: 5Mos. 10,17-21; Matt. 5,43-48; Rom. 13,8-10

 

12. søndag etter pinse 1998: Jes. 57,15-21; Matt. 21,28-31; 1Joh. 1,8 - 2,2

 

10. søndag etter pinse 1998: Jes. 10,1-3; Luk. 12,42-48; Apg. 20,17-24

 

8. søndag etter pinse 1998: Jes. 49,13-16; Matt. 10,28-31; 2Tess. 3,6-12

 

6. søndag etter pinse 1998: Jer. 1,4-10; Matt. 16,13-20; 1Pet. 2,4-10

 

4. søndag etter pinse: Jes. 65,1-2; Luk. 15,11-32; 1Pet. 5,5b-11

 

2. søndag etter pinse 1998: Pred. 12,1-7; Luk. 12,13-21: 1Tim. 6,6-12

 

Pinsedag og 2. pinsedag 1998: Joh. 14,15-21; Apg. 2,42-47

 

5. søndag etter påske / grunnlovsdag 1998: 1Tim. 2,1-6(a); Joh. 12,35f

 

3. søndag etter påske: Salme 126; Joh. 14,1-11; 2Kor. 4,14-18

 

1. søndag etter påske 1998: Salme 116,1-9; Joh. 21,1-14; 1Kor. 15,12-21

 

Påskedag og 2. påskedag 1998: Joh. 20,1-10; Joh. 20,11-18

 

Marias budskaps dag 1998: Jer. 33,14-17; Luk. 1,46-55; Ef. 1,3-6

 

3. søndag i faste 1998: 2Sam. 22,1-7; Luk. 4,31-37; 2Kor. 12,7-10

 

1. søndag i faste 1998: 1Mos. 4,3-7; Matt. 16,21-23; Jak. 1,12-15

 

Kristi forklarelses dag 1998: 2Mos. 3,1-6; Joh. 17,1-8; 2Pet. 1,16-18

 

Vingårdssøndag 1998: 5Mos. 8.7.11-18; Luk. 17,7-10; 1Kor. 3,4-11

 

1. søndag etter Kristi åpenbarings dag 1998: 1Mos. 28,10-19a; Joh. 1,29-34; Ef. 1,7-12

 

Jesu navnedag / Nyttårsdag 1998: Matt. 1,20b-21

 

Søndag etter jul 1997: Joh. 1,16-18

 

3. søndag i advent 1997: Jes. 40,1-8; Matt. 11,11-19; 2Pet. 1,19-21

 

1. søndag i advent 1997: Salme 24; Joh. åp. 5,1-10; Luk. 4,16-22

 

 

Kirkeåret 1996-97

 

Siste søndag i kirkeåret 1997: Jes. 65,17-19; Joh. åp. 20,11-13; Matt. 25,31-46

 

25. søndag etter pinse 1997: Esek. 37,1-5.10-14; 2Kor. 5,1-10; Joh. 5,24-29

 

Bots- og bededag 1997: Gal. 5,16-24; Matt. 3,7-12; Klages., 3,39-41

 

21. søndag etter pinse 1997: 1Kor. 7,29-35; Mark. 10,2-9; 1Mos. 1,27-31

 

19. søndag etter pinse 1997: Salme 73,23-28; 1Kor. 1,4-9; Mk 12,28-34

 

17. søndag etter pinse 1997: Hos. 6,1-3; Joh. 11,17-27.37-44; 2Tim. 1,9-12a

 

15. søndag etter pinse 1997: Salme146; 1Tess. 5,15-24; Luk. 17,11-19

 

13. søndag etter pinse 1997: 1Sam. 3,1-10; 2Kor. 3,4-6; Mark. 7,31-37

 

11. søndag etter pinse 1997: Jer. 18,1-10; Rom. 9,1-5 og 10,1-4; Luk. 19,41-48

 

9. søndag etter pinse 1997: Mi. 3,5-7; Gal. 1,6-9; Matt. 7,15-20

 

7. søndag etter pinse 1997: 5Mos. 30,11-16; Fil. 3,3-11; Matt. 5,20-26

 

5. søndag etter pinse 1997: 1Mos. 4,8-15; Rom. 14,7-13; Matt. 7,1-5

 

3. søndag etter pinse 1997: Jes. 25,6-7; Luk. 14,16-24; Joh. åp. 19,5-9

 

Treenighets søndag 1997: Rom. 11,33-36; Joh. 3,1-15; 5Mos. 6,4-7

 

Grunnlovsdag 1997: Salme 127,1-2; Fil. 4,8-9; Luk. 1,50-53

 

Kristi himmelfarts dag 1997: Dan. 7,13-14; Apg. 2,32-36; Luk. 24,46-53

 

4. søndag etter påske 1997: Esek. 36,26-28; Jak. 1,17-21; Joh. 16,5-15

 

2. søndag etter påske 1997: Esek. 34,11-16a; 1Pet. 2,21b-25; Joh. 10,11-16

 

Påskedag og 2. påskedag 1997: Matt. 28,1-8; Luk. 24.13-35

 

Palmesøndag 1997: Sak. 9,9-10; Fil. 2,5-11; Joh. 12,1-13

 

4. søndag i faste 1997: 5Mos. 8,1-3; 1Joh. 5,11-15; Joh. 6,1-15

 

2. søndag i faste 1997: 1Mos. 32,24-30; 2Kor. 6,1-10; Matt. 15,21-28

 

Søndag før faste 1997: Jes. 52,13-15; 1Kor. 13; Luk. 18,31-43

 

Såmannssøndagen 1997: Jes. 55,10-11; 1Kor. 1,20-25; Luk. 8,4-15

 

1. søndag etter Kristi åpenbarings dag 1997: Jes. 42,1-4; Kol. 1,15-20; Matt. 3,13-17

 

Jesu navnedag / Nyttårsdag 1997: Jes. 43,1-3a; Apg. 4,8-12; Luk. 2,21

 

Søndag etter jul 1996: Jes. 63,7-9; Gal. 4,4-7; Luk. 2,25-38

 

3. søndag i advent 1996: Jes. 35,3-10; 1Kor. 4,1-5; Matt. 11,2-10

 

1. søndag i advent 1996: Rom. 13,11-14; Matt. 21,1-9; Jes. 12,2-6

 

 

Kirkeåret 1995-96

 

25. søndag etter pinse 1996: Dan. 12,1-3; 1Kor. 15,42-49; Joh. 6,37-40

 

Alle helgens dag 1996: Hebr. 12,1-3; Matt. 5,13-16; Salme 84,5-8

 

21. søndag etter pinse 1996: 1Mos. 2,18-24; Ef. 5,25-32; Mark. 10,13-16

 

19. søndag etter pinse 1996: Fil. 1,20-26; Mark. 10,17-27; 2Mos. 20,1-8.12-17

 

17. søndag etter pinse 1996: Job 19,25-27; Rom. 8,18-23; Luk. 7,11-17

 

15. søndag etter pinse 1996: Salme 103,1-6; Ef. 5,15-20; Joh. 5,1-15

 

13. søndag etter pinse 1996: Salme 40,2-6; Jak. 3,8-12; Matt. 12,33-37

 

11. søndag etter pinse 1996: Jes. 5,1-7; Rom. 11,25-32; Joh. 6,66-69

 

9. søndag etter pinse 1996:

 

7. søndag etter pinse 1996: Jos. 24,19-24; 1Pet. 1,15-21; Mt 16,24-27

 

5. søndag etter pinse 1996: Sak. 7,8-12a; Rom. 2,1-4; Joh. 8,2-11

 

3. søndag etter pinse 1996: 5Mos. 7,6-8; 1Kor. 1,26-31; Luk. 19,1-10

 

Treenighets søndag 1996: Jes. 6,1-8; Tit. 3,4-7; Matt. 28,16-20

 

4. søndag etter påske 1996: Jes. 1,18-20; Joh. 15,10-17; Joh. åp. 2,18-29

 

2. søndag etter påske 1996: Salme 23; Joh. 21,15-19; Joh. åp. 2,8-11

 

Palmesøndag 1996: 2Mos. 12,21-28; Hebr. 2,14-18; Joh. 12,12-24

 

2. søndag etter Kristi åpenbarings dag 1996: Jer. 17,12-14; Joh. åp. 22,16b-17; Joh. 4,5-26

 

Julehelga 1995: Luk. 2,1-14; Joh. 1,1-14; Matt. 10,32-39

 

2. søndag i advent 1995: Hebr. 10,35-39; Luk. 12,35-40; Joel 3,3-5